Oddział ortopedii i traumatologii

O oddziale

Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń narządu ruchu. Wykonujemy zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych oraz mikrochirurgii ręki.  Zabiegi realizowane są w oparciu o wysokiej klasy sprzęt oraz nowoczesne procedury zabiegowe z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych. 

Zakres usług

Ortopedia - ramię, staw łokciowy, ręka
 • Zabieg operacyjny „łokieć tenisisty”
 • Operacja wycięcia kaletki wyrostka łokciowego
 • Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego
 • Operacyjne leczenie choroby DeQuervaina
 • Operacja zespołu ciasnoty kanału nadgarstka
 • Operacja zespołu kanału Guyona (uwolnienie nerwu łokciowego)
 • Jednoczesne odbarczenie kanału nadgarstka i kanału tego samego Guyona ( uwolnienie nerwu pośrodkowego i łokciowego)
 • Operacja „palca trzaskającego”
 • Operacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena
 • Korekcja palca młotkowatego ręki
 • Wycięcie ganglionu ( torbieli galaretowatej) w obrębie ręki
Ortopedia - staw kolanowy
 • Artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego
 • Artroskopia diagnostyczno-lecznicza stawu kolanowego ( częściowe lub całkowite wycięcie uszkodzonej łękotki, debridement, mikrofrakturacja, chondrektomia, usunięcie ciał wolnych chrzęstno-kostnych)
 • Wycięcie kaletki przedrzepkowej
 • Wycięcie torbieli ( cysty Bakera ) dołu podkolanowego
 • Artroskopowa rekonstrukcja wiązadła krzyżowego przedniego
Ortopedia - stopa
 • Operacja palucha koślawego z wycięciem przyśrodkowej części głowy i kości śródstopia oraz plastyką tkanek miękkich
 • Operacja palucha koślawego z osteotomią i kości śródstopia oraz plastyką tkanek miękkich
 • Operacja palca młoteczkowatego stopy
 • Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich
 • Operacja palca szponiastego stopy
 • Operacyjne uwolnienie sztywności stawu śródstopno-paliczkowego palucha na tle zmian zwyrodnieniowych
 • Proteza stawu śródstopno- paliczkowego palucha stopy z powodu sztywności na tle zmian zwyrodnieniowych
 • leczenie zachowawcze i operacyjne (również małoinwazyjne i artroskopowe) deformacji i zniekształceń stopy i stawu skokowego m.in.: haluksy – paluchy koślawe i sztywne, metatarsalgie, nerwiaki Mortona, stopy płasko-koślawe, stopy neurogenne, zmiany zwyrodnieniowe, deformacje pourazowe, złamania i ich następstwa, zespoły bólowe stopy, stawu skokowego i ścięgna Achillesa, uszkodzenia chrzęstne, niestabilności stawu skokowego, podskokowego i ścięgien mięśni strzałkowych, zapalenia ścięgien, urazy sportowe;
Chirurgia urazowa
 • Otwarte nastawienie i zespolenie złamania w obrębie przedramienia – cena zależna od rodzaju złamania i użytych implantów
 • Zamknięte nastawienie i zespolenie złamania drutami Kirschnera nasady dalszej kości promieniowej + unieruchomienie gipsowe
 • Otwarte nastawienie i zespolenie złamania w obrębie ręki – cena zależna od rodzaju złamania i użytych implantów
 • Zamknięte nastawienie złamania i stabilizacja drutami Kirschnera w obrębie ręki
 • Otwarte nastwienie złamania i zespolenie w obrębie podudzia i kości stępu – cena zalezna od rodzaju złamania i uzytych implantów
 • Otwarte nastawienie złamania i zespolenie w obrębie kości śródstopia i palców stopy – cena zalezna od rodzaju złamania i uzytych implantów
 • Usunięcie materiału (implantów) zespalającego złamanie, zlokalizowanego podskórnie – cena zależna od okolicy złamania i użytego implantu zespalającego
 • Szycie ścięgna prostownika palca ręki lub stopy
Mikrochirurgia
 • Pierwotne pourazowe szycie uszkodzonego nerwu obwodowego kończyny górnej lub dolnej
 • Przeszczep kablowy uszkodzonego nerwu łokciowego, promieniowego lub pośrodkowego z pobraniem przeszczepu z nerwu łydkowego
 • Za opatrzenie urazu wielotkankowego ręki i/lub przedramienia z jednoczasowym szyciem uszkodzonych mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów i zespoleniem kości
Inne zabiegi ortopedyczno-chirurgiczne
 • Wycięcie wyrośli chrząstno-kostnej z badaniem histopatologicznym (H-P)
 • Wycięcie innych łagodnych drobnych zmian kostnych i ewentualne uzupełnienie przeszczepami kostnymi z badaniem histopatologicznym
 • Operacja wrastającego paznokcia modo lwaniec z gwarancją skuteczności wykonanego zabiegu operacyjnego, w znieczuleniu: dożylnym / miejscowym
 • Odbarczanie zanokcicy w nieczuleniu Obersta
 • Wyczyszczenie zastrzału ( zakażenia) kostnego lub stawowego palca ręki w znieczuleniu Obersta
 • Nacięcie i drenaż ropnia lub krwiaka w znieczuleniu: dożylnym / miejscowym
 • Plastyka skóry typu „ Z” z likwidacją przykurczu
Ortopedia onkologiczna
 • Wertebroplastyka
 • Kyfoplastyka
 • Przedskórna spondylodeza
 • Biopsja kości

Cennik

Ostateczne ceny zabiegów ustalane są indywidualnie po konsultacji  lekarskiej.

Lekarze

dr hab. n. med. Henryk Liszka - Specjalista ortopedii i traumatologii, chirurgia stopy i stawu skokowego

dr hab. n. med. Henryk Liszka

Specjalista ortopedii i traumatologii, chirurgia stopy i stawu skokowego.
Starszy Asystent Oddziału Klinicznego Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
Adiunkt w Katedrze Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Główne zainteresowania zawodowe
 • leczenie zachowawcze i operacyjne (również małoinwazyjne i artroskopowe) deformacji i zniekształceń stopy i stawu skokowego m.in.: haluksy – paluchy koślawe i sztywne, metatarsalgie, nerwiaki Mortona, stopy płasko-koślawe, stopy neurogenne, zmiany zwyrodnieniowe, deformacje pourazowe, złamania i ich następstwa, zespoły bólowe stopy, stawu skokowego i ścięgna Achillesa, uszkodzenia chrzęstne, niestabilności stawu skokowego, podskokowego i ścięgien mięśni strzałkowych, zapalenia ścięgien, urazy sportowe;
 • leczenie zachowawcze i operacyjne urazów, złamań w obrębie narządu ruchu;
 • diagnostyka i leczenie schorzeń stawu barkowego, łokciowego, ręki i nadgarstka, stawu biodrowego i kolanowego, m.in. CTS, artroskopia kolana.
Cena konsultacji
Cena konsultacji

400 zł

procedury medyczne możliwe do wykonania podczas wizyty - wliczone w cenę konsultacji

procedura podania leku do stawu lub do tkanek miękkich jest płatna dodatkowo i zależy od rodzaju podanego leku

Godziny przyjęć
Raz w miesiącu (terminy ustalane na bieżąco) 8:00 - 14:00

Umów się na wizytę:

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

lek. med. Andrzej Iwaniec

Specjalista ortopedii i traumatologii
Starszy Asystent Oddziału Ortopedii, Traumatologii Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na którym to oddziale przez ponad 20 lat pełnił funkcje Zastępcy Ordynatora tego oddziału.

Główne zainteresowania zawodowe
 • Mikrochirurgia i chirurgia ręki a w tym zakresie pierwotne i wtórne zaopatrywanie urazów wielotkankowych ręki z szyciem ścięgien, naczyń, nerwów, przeszczepy nerwów i ścięgien. Operacyjne leczenie zespołów bólowych cieśni nadgarstka, rowka nerwu łokciowego, kanału Guyona. W 2011 r ortopeda Andrzej Iwaniec wraz ze swoimi kolegami z zespołu w Jaśle przyszył całkowicie odciętą rękę u 59 letniego wówczas pacjenta. Ręka ta służy do dzisiaj.
 • Zachowawcze i operacyjne leczenie urazów i złamań w obrębie narządów ruchu w tym braku zrostu kości po złamaniu ( tzw. Stawy rzekome ) lub wadliwy zrost kostny. Przy tego typu zabiegach wykorzystuje się najnowocześniejsze metody zespoleń kości oraz leczenia wspomagającego zrost kostny w postaci osocza bogato komórkowego i/lub komórek macierzystych.
 • Diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń i zespołów bólowych, barku, łokcia, biodra, kolana, stawu skokowego i stopy m.in. strzelające palce, łokcieć tenisisty, choroba Dupuytrena, choroba Dequervaina, zapalenia kłykci i nadkłykci łokcia i kolana, paluchy koślawe, artroskopia kolana.
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze schorzeń kręgosłupa z wykorzystaniem blokad około kręgosłupowych.
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze zwyrodnienia stawów biodrowych i kolanowych
  leczenie operacyjne stawów biodrowychi kolanowych ( protezoplastyka bioder i kolan )
Cena konsultacji
Cena konsultacji

250 zł

procedury medyczne możliwe do wykonania podczas wizyty - wliczone w cenę konsultacji

procedura podania leku do stawu lub do tkanek miękkich jest płatna dodatkowo i zależy od rodzaju podanego leku

Godziny przyjęć
Wtorek 8:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 13:00

Umów się na wizytę:

lek. med. Dariusz Hudzik - Specjalista ortopedii i traumatologii

lek. med. Dariusz Hudzik

Specjalista ortopedii i traumatologii
Starszy Asystent Oddziału II Ortopedii Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego "Górka" w Busku Zdroju oraz Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii ZOZ Strzyżów

Główne zainteresowania zawodowe

Wykonuje rocznie ok. 300 zabiegów artroskopowych (w większości rekonstrukcyjnych) z zakresu kolana i barku. Członek European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) oraz Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

 • leczenie zachowawcze i operacyjne (głownie artroskopowe) schorzeń oraz urazów barku oraz kolana m.in. rekonstrukcje więzadeł krzyżowych oraz pobocznych, zapatrywanie uszkodzeń łąkotek oraz chrząstki, niestabilność rzepki (kolano)
 • rekonstrukcje stożka rotatorów, plastyka niestabilności (bark)
 • leczenie urazów w obrębie narządu ruchu, schorzeń reki (zespół cieśni nadgarstka, palce trzaskające) urazów sportowych
 • protezoplastyka stawów biodrowego oraz kolanowego
Cena konsultacji
Cena konsultacji

300 zł

procedury medyczne możliwe do wykonania podczas wizyty - wliczone w cenę konsultacji

procedura podania leku do stawu lub do tkanek miękkich jest płatna dodatkowo i zależy od rodzaju podanego leku

Godziny przyjęć
Dwa czwartki w miesiącu 15:00 - 20:00

Umów się na wizytę:

dr n. med. Piotr Szczerba

Specjalista ortopedii i traumatologii
Starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym.

Główne zainteresowania zawodowe
 • Guzy narządu ruchu, diagnostyka, biopsje, usuwanie guzów.

 • Leczenie zachowawcze i operacyjne urazów narządu ruchu łącznie z kręgosłupem.

 • Leczenie schorzeń stawu biodrowego, kolanowego, skokowego, stopy, łokcia, barku, ręki, zabiegi artoskopowe barku, kolana, rekonstrukcje więzadeł, ścięgien, łąkotek, niestabilności.

 • Zabiegi wertebroplastyki, kyfoplastyki, stabilizacji przezskórnej kręgosłupa.

Cena konsultacji
Cena konsultacji

250 zł

+ koszt ewentualnych dodatkowych procedur wykonanych przez lekarza

Godziny przyjęć
Pierwsza i trzecia środa miesiąca 9:30 – 11:00

Umów się na wizytę:

Lekarze współpracujący, realizujący zabiegi

lek. med. Andrzej Zasadny

Specjalista ortopeda, traumatolog

lek. med. Gerald Hombesch

Specjalista ortopeda, traumatolog

lek. med. Karol Biesiadowski

Specjalista ortopeda, traumatolog

lek. med. Piotr Bemben

Specjalista ortopeda, traumatolog

lek. med. Wiesław Małek

Specjalista ortopeda, traumatolog

Anestezjologia

lek. med. Agnieszka Wiśniowska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Agnieszka Wiśniowska - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Piotr Orszulak

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Przyjęcie do szpitala

Chorzy przyjmowani są w trybie planowym. Zakres i rodzaj zabiegu ustalany jest podczas konsultacji w poradni.

Rejestracja

Rejestracja:
Poniedziałek – Piątek w godz. 8:00 – 15:00

13 491 13 14

Zimna Woda 118
38-203 Szebnie

Galeria