Inne zabiegi chirurgiczno-ortopedyczne

 

Operacja wrastającego paznokcia modo Iwaniec z gwarancją skuteczności wykonanego zabiegu operacyjnego, ( 86.27 ) w znieczuleniu dożylnym 2.500.00 zł
w znieczuleniu miejscowym 700.00 zł
Odbarczenie zanokcicy w znieczuleniu Obersta  ( 86.27 ) 700.00 zł
Wyczyszczenie zastrzału ( zakażenia ) kostnego lub stawowego palca ręki w znieczuleniu Obersta  (  86.229 ) 1.200.00 zł
Nacięcie i drenaż ropnia lub krwiaka (86.04 ) w znieczuleniu dożylnym 2.500.00 zł
w znieczuleniu miejscowym 700.00 zł
Plastyka skóry typu „ Z „ z likwidacją przykurczu  ( 86.841 ) – cena zależna od wilkości przykurczu i lokalizacji od 2.500.00 zł
Szycie rany od 250 zł
Chirurgiczne opracowanie rany od 250
Chirurgiczne usunięcie zmiany skóry w okolicy twarzy, szyji w znieczuleniu mejscowym od 600 zł
Chirurgiczne usunięcie zmiany skóry innej okolicy  w znieczuleniu miejscowym od 500 zł
Usunięcie kolejnej zmiany w czasie tego samgo zabiegu 200 zł
Usunięcie włókniaków przy pomocy elektrokoagulacji od 800 zł
Chirurgiczne usuniecie zmiany podskórnej do 1.5 cm, w znieczuleniu miejscowym, w okolicy twarzy i szyji od 600 zł
Chirurgiczne usuniecie zmiany podskórnej do 2.0 cm, w znieczuleniu miejscowym, w innej okolicy od 400 zł
Chirurgiczne usuniecie zmiany podskórnej powyżej 1.5 cm, w znieczuleniu miejscowym, w okolicy twarzy i szyji od 1000 zł
Chirurgiczne usuniecie zmiany podskórnej powyżej 2.0 cm, w znieczuleniu miejscowym, w innej okolicy od 800 zł
Każda usunięta zmiana skóry lub tkani podskórnej wymaga badania histo-patologicznego którego dodatkowy koszt wynośi 60 zł.

OSTATECZNA CENA ZABIEGU USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z PACJENTEM PODCZAS KONSULTACJI CHIRURGICZNEJ PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM.